Školní pomůcky pro výtvarnici Denisku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školní pomůcky; dar zajišťuje Sevt.cz

Obrázek daru
Bc. Ladislava  Pošvová
Patron příběhu

Bc. Ladislava Pošvová

terénní sociální pracovnice

Komentář patrona

Pracuji jako terénní pracovnice v sociálně aktivizační službě v Centru pro náhradní rodinnou péči o.p.s. S rodinou Denisky pracuji od prosince 2018, kdy nás babička kontaktovala ohledně pomoci a podpoře při řešení jejich nepříznivé situace. Deniska žije v domácnosti společně se svou babičkou, která ji má svěřenu do péče, s partnerem babičky a tetou, která je o pouhé dva roky starší než Deniska. Babička je zaměstnaná, partner je v invalidním důchodu. Přestože má rodina pravidelné příjmy, potýkají se finančními nesnázemi. Babičce totiž v době, kdy žila sama s dcerou, vznikly dluhy. Kvůli těžké nemoci byla dlouhodobě hospitalizována v nemocnici a neměla v té době příjmy na splácení svých závazků. Tuto situaci se nyní snaží aktivně řešit. Jejich domácnost je vybavena odpovídajícím nábytkem, děti mají čisté a pěkné oblečení. Babička se hodně snaží, aby jim nic nechybělo, nedostatek peněz je však znát. Momentálně jim schází peníze na pořízení potřebných školních pomůcek pro Denisku. Proto se s mojí pomocí obrací na Patrona dětí s žádostí o pomoc.

Společně jsme vybrali
celou částku 2,055 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Denisky, kterou má v péči její babička

Desetiletá Deniska je šikovné a kreativní děvče. Baví ji malování, ráda také navštěvuje kroužek keramiky. Nyní má velkou radost z toho, že zase začíná škola. Na rozdíl od jiných dětí je totiž ve škole ráda a čas strávený mezi spolužáky si moc užívá.

Deniska bydlí společně se svojí babičkou, babiččiným manželem a tetou, která je jen o dva roky starší než ona. Děvčata mají mezi sebou skvělý vztah a babička se snaží, aby její vnučce a dceři nic nechybělo. Není to však nic snadného.

Babička pracuje a její manžel pobírá invalidní důchod. Protože se ale vypořádávají s dluhy z minulosti, moc peněz jim po úhradě všeho nutného nezbývá. Aktuálně jim schází finance na úhradu školních pomůcek, bez kterých se Deniska neobejde. Pojďme jim s jejich pořízením pomoci.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě