Speciální strava pro Lucinku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

hygienické potřeby a výživu

Obrázek daru
Jana Doležalová
Patron příběhu

Jana Doležalová

sociální pracovnice

Komentář patrona

Rodina Lucinky se obrátila na naši organizaci, když byly Lucince 4 měsíce a měla nově genetickým vyšetřením diagnostikován Downův syndrom. Jako poradkyně rané péče jsem do rodiny pravidelně jezdila přibližně jednou měsíčně a snažila se společně s rodiči podpořit Lucinku v jejím psychomotorickém vývoji. Ze začátku jsme se hodně zaměřovali na zrakovou stimulaci, podporu hrubé a jemné motoriky, rozvoj hry. Později k tomu přibyla především oblast sebeobsluhy, komunikace a rozvoj kognitivních funkcí. Spolupráce s rodinou byla na nadstandardní úrovni, bylo znát, že chtějí pro Lucinku udělat maximum. Bohužel do příznivě se rozvíjející spolupráce, které se projevovala významnými pokroky ve vývoji Lucinky, zasáhlo velmi závažné onemocnění. Byli jsme nuceni naši spolupráci na čas, po dobu léčky Lucinky, přerušit. Asi po 8 měsících jsme mohli opět zahájit poskytování naší služby standardní způsobem, konzultacemi přímo v rodině. Vše se vyvíjelo slibně Lucinka začala poměrně rychle dohánět dovednosti, které byly vlivem nemoci pozastaveny nebo omezeny. O to horší byla pro celou rodinu zpráva, že se Lucince nemoc vrátila a bude nezbytná transplantace kostní dřeně. Po nějakou dobu jsem byla s rodinou alespoň v telefonickém kontaktu, bohužel Lucinky zdravotní stav je natolik závažný, že jí lékaři nedoporučují jakékoli návštěvy po dlouhou dobu, a proto jsme museli, po dohodě s rodiči, naši spolupráci před dvěma měsíci ukončit. Přesto jsme s rodinou alespoň v občasném telefonickém kontaktu, a proto, když mě požádali o to stát se patronem jejich příběhu, neváhala jsem. Vše, čím si tato rodina musí procházet, je velice náročné, a proto i finanční pomoc, která ulehčí jejich situaci, je pro ně přínosem.

Společně jsme vybrali
celou částku 3,921 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Lucinky

Lucinka miluje zvířata, ráda lepí, skládá puzzle a rádi čteme knížky. Má za sebou velkou spoustu lékařských zákroků a vyšetření. Je velmi nemocná. Bere velké množství léků každý den a hlavně po kortikoidech je velmi unavená. Na rehabilitace zatím ani nemůžeme, protože první rok po transplantaci je kritické období pro tyto děti. Jsme tedy doma, nesmíme do mrazu ani na slunce, ty by mohly zničit novou kostní dřeň přes kůži. Je to velice těžké období, ale jsme velmi rádi, že už jsme doma. Potřebovali bychom finanční pomoc na koupi léků, roušek, respirátorů, plen, jídla a základních potřeb. Proto se s prosbou o pomoc obracíme na vás. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě