společně za
lepší dětství

Otevřít menu Zavřít menu

Speciální terapie pro autistu Matyáška

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ABA terapii

Obrázek daru
Mgr. Sylva  Kočí
Patron příběhu

Mgr. Sylva Kočí

vedoucí rané péče

Komentář patrona

Matyáška znám z rané péče – jsem jeho klíčový pracovník. S celou jeho rodinou jsem v úzkém kontaktu už několik let a mám obrovskou radost, když vidím sebemenší Matyáškův pokrok. Stejně tak jsme společně s rodinou zajásali, když se nám pro Matyáška podařilo najít ABA terapeuta. V současné době považujeme ABA metodu za jednu z nejúčinnějších mezi přístupy k dětem s autismem. Bohužel ABA terapeutů je zatím jako šafránu. Jejich studium a odborné stáže jsou časově i finančně velmi náročné, proto jejich práce není levná. Byla bych opravdu ráda, kdyby mohla u Matyáška probíhat ABA intenzivně (mnoho hodin týdně), protože jedině tak dosáhneme opravdové naděje pro kvalitní Matyáškův život v budoucnu. Matyášek žije v krásné rodině. Je milován svými rodiči i svým starším bráškou. Všichni v jeho okolí by si nejvíce přáli, aby Matyášek mohl dělat právě to, co dělají a čím žijí jeho vrstevníci.

Společně jsme vybrali
celou částku 25,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh usměvavého Matyáška

Matyášek má 5 let a je to naše usměvavé a šťastné sluníčko. Bohužel má však diagnostikovanou vývojovou koordinační poruchu, hypotonický syndrom a středně těžký autismus.

Když se narodil, bylo to naprosto zdravé dítě. Do svých 6 měsíců se vyvíjel v pořádku, pak se ale jeho vývoj zastavil. Hned jsme začali cvičit Vojtovu metodu, jezdit na hipoterapie a do lázní, všestranně jsme Matyáška stimulovali. Ve svých dvou letech se dokázal posadit, a dokonce začal i chodit. Dnes však stále nemluví, nezvládne se obléknout, umýt si ruce ani vyčistit zuby. Je tak naprosto odkázaný na naši pomoc. Matyášek by si rád hrál s ostatními dětmi, bohužel to ale neumí. A protože nemluví, děti se ho straní.

Matyáškovi hodně prospívá tzv. ABA terapie (aplikovaná behaviorální analýza). Je to terapie, která používá systematické metody, nástroje, techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazovat je alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby děti lépe zvládaly adaptaci ve svém i novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, učení, hru a sociální interakci. Učí se novým dovednostem kreativním způsobem. Díky této terapii je Matyášek klidnější, spokojenější a začíná také znakovat. Terapie je však velmi nákladná a naše finanční situace nám už neumožňuje hradit ji v takovém množství, aby byla pro Matyáška co nejúčinnější. Proto prosíme o příspěvek prostřednictvím Patrona dětí.

Naším snem je, aby byl Matyášek v budoucnu alespoň částečně soběstačný a nebyl odkázaný na pomoc druhých. V ABA terapii vidíme obrovskou naději a věříme, že nám náš syn jednou dokáže říct „mám vás rád!“

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě