Speciální terapie pro autistu Matyáška

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ABA terapii

Obrázek daru
Sylva  Kočí
Patron příběhu

Sylva Kočí

vedoucí rané péče

Komentář patrona

Matyáška znám z rané péče – jsem jeho klíčový pracovník. S celou jeho rodinou jsem v úzkém kontaktu už několik let a mám obrovskou radost, když vidím sebemenší Matyáškův pokrok. Stejně tak jsme společně s rodinou zajásali, když se nám pro Matyáška podařilo najít ABA terapeuta. V současné době považujeme ABA metodu za jednu z nejúčinnějších mezi přístupy k dětem s autismem. Bohužel ABA terapeutů je zatím jako šafránu. Jejich studium a odborné stáže jsou časově i finančně velmi náročné, proto jejich práce není levná. Byla bych opravdu ráda, kdyby mohla u Matyáška probíhat ABA intenzivně (mnoho hodin týdně), protože jedině tak dosáhneme opravdové naděje pro kvalitní Matyáškův život v budoucnu. Matyášek žije v krásné rodině. Je milován svými rodiči i svým starším bráškou. Všichni v jeho okolí by si nejvíce přáli, aby Matyášek mohl dělat právě to, co dělají a čím žijí jeho vrstevníci.

Společně jsme vybrali
celou částku 25,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh usměvavého Matyáška

Matyášek má 5 let a je to naše usměvavé a šťastné sluníčko. Bohužel má však diagnostikovanou vývojovou koordinační poruchu, hypotonický syndrom a středně těžký autismus.

Když se narodil, bylo to naprosto zdravé dítě. Do svých 6 měsíců se vyvíjel v pořádku, pak se ale jeho vývoj zastavil. Hned jsme začali cvičit Vojtovu metodu, jezdit na hipoterapie a do lázní, všestranně jsme Matyáška stimulovali. Ve svých dvou letech se dokázal posadit, a dokonce začal i chodit. Dnes však stále nemluví, nezvládne se obléknout, umýt si ruce ani vyčistit zuby. Je tak naprosto odkázaný na naši pomoc. Matyášek by si rád hrál s ostatními dětmi, bohužel to ale neumí. A protože nemluví, děti se ho straní.

Matyáškovi hodně prospívá tzv. ABA terapie (aplikovaná behaviorální analýza). Je to terapie, která používá systematické metody, nástroje, techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazovat je alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby děti lépe zvládaly adaptaci ve svém i novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, učení, hru a sociální interakci. Učí se novým dovednostem kreativním způsobem. Díky této terapii je Matyášek klidnější, spokojenější a začíná také znakovat. Terapie je však velmi nákladná a naše finanční situace nám už neumožňuje hradit ji v takovém množství, aby byla pro Matyáška co nejúčinnější. Proto prosíme o příspěvek prostřednictvím Patrona dětí.

Naším snem je, aby byl Matyášek v budoucnu alespoň částečně soběstačný a nebyl odkázaný na pomoc druhých. V ABA terapii vidíme obrovskou naději a věříme, že nám náš syn jednou dokáže říct „mám vás rád!“

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě