Sportovní kroužek pro Reného

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

kroužek boxu a sportovní vybavení; dar zajišťuje Box Club Krnov

Obrázek daru
Mgr. Adéla  Ščurková
Patron příběhu

Mgr. Adéla Ščurková

vedoucí terénních programů a vedoucí NZDM Klub Caravan

Komentář patrona

Jsem sociální pracovnice a s celou rodinou pracuji na zlepšení její krizové sociální situace. Otec pracuje, ale jeho příjem je velmi nízký, a matka se v domácnosti řádně stará o syna, který má diagnostikovanou poruchu autistického spektra. René je velmi talentovaný a má potenciál v boxu zazářit. Proto ho chceme v jeho talentu podporovat. Také ho chceme motivovat a předávat mu pozitivní vzorce. A přejeme si, aby v úspěšné sportovní kariéře mohl pokračovat a nemusel přitom řešit, zda rodina bude, nebo nebude mít dostatek financí na sportovní oblečení, startovné, jízdné a další náležitosti. Chceme, aby byl úspěšně zapojen do kolektivu jiných dětí bez toho, aby jej nějak ovlivňovala finanční situace rodiny. Možnost chodit do kroužku boxu Renému pomůže aktivně trávit volný čas a zlepší jeho sociální status.

Společně jsme vybrali
celou částku 10,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Reného, pro kterého je sport smyslem života

René je čtrnáctiletý kluk, který bydlí se svými rodiči a bráškou v sociálně vyloučené lokalitě. Reného rodina se bohužel potýká s nedostatkem peněz i přes to, že tatínek pracuje. Jeho příjmy však na pokrytí potřeb všech členů domácnosti nestačí. Maminka totiž do práce nechodí, protože se stará o Reného brášku, který trpí poruchou autistického spektra. Péče o něj jí zabírá téměř veškerý čas. Když se potom sečtou všechny nezbytné výdaje, které rodina každý měsíc má, ukazuje se, že už nezbývají peníze na téměř žádné volnočasové aktivity.

Jenže René je talentovaný mladý sportovec, který navštěvuje kroužek boxu. A nejen že ho box baví, on je v něm i velmi úspěšný. Pro jeho rodiče je však obtížné platit kurzovné a vše další, co sportovec na Reného úrovni potřebuje. Protože se René pravidelně zúčastňuje soutěží a zápasů, potřebuje k tomu vhodné sportovní oblečení a boxerské rukavice. A dojíždění na zápasy také něco stojí. Rodiče se obávají dne, kdy svému synovi budou muset říct, že už do kroužku chodit nemůže.

Nyní jim však vysvitla naděje v podobě projektu Patron dětí. Pokud se podaří vybrat potřebnou částku, bude moci René opět trávit svůj volný čas v tělocvičně, kde se naučí rozvíjet vztahy se svými vrstevníky a kde se rovněž naučí respektovat pravidla, která využije jak ve svém milovaném sportu, tak i v životě.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě