Táničce na pomůcky pro zrakovou stimulaci

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

sadu pomůcek pro stimulaci zraku; dar zajišťuje Senza-shop.cz

Obrázek daru
Michaela  Nutilová
Patron příběhu

Michaela Nutilová

terénní sociální pracovnice

Komentář patrona

S rodiči Táničky spolupracuji od letošního dubna jako terénní sociální pracovnice. Jsem jim nápomocná při řešení jejich nepříznivé finanční a rodinné situace. Tatínek je zaměstnaný a maminka si práci aktivně hledá, zatím ale neměla štěstí. Jejich příjmy momentálně pokryjí výdaje spojené s bydlením a nutnými rodinnými výdaji, část peněz také odchází na splátku dluhu. V minulosti se totiž snažili podnikat, bohužel nebyli úspěšní. Tánička je v 1. třídě základní školy (třídu opakuje) a rodiče společně s třídní učitelkou spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou. Tam jim nedávno doporučili, aby Tánička přestoupila na speciální školu, rodiče ji ale zatím nechávají doučovat zkušenou pedagožkou. Chtějí totiž získat názor dalšího odborníka. Tánička má diagnostikovanou oční vadu a nosí brýle. Od lékaře má nakázané pravidelné oční cvičení, ke kterému by měla používat speciální pomůcky pro oční stimulaci. Ty jsou vhodné i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Rodiče si bohužel v tuto chvíli nemohou dovolit tyto pomůcky zakoupit, proto se společně obracíme s žádostí o pomoc na vás.

Společně jsme vybrali
celou částku 2,630 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Táničky, která se pere s oční vadou

Osmiletá Tánička má moc ráda zvířátka. Baví ji tvoření z plastelíny, s radostí navštěvuje sportovní kroužek a moc si přeje být učitelkou ve školce nebo škole – zatím se ještě nerozhodla, které prostředí je jí milejší.

Tánička je věčně pozitivně naladěná dívka, bohužel se ale pere s oční vadou, tzv. tupozrakostí. Každý den musí očka poctivě procvičovat a nikdy si u toho nestěžuje. Přitom je jasné, že by mnohokrát raději dělala něco jiného. Její cvičení by bylo mnohem efektivnější s využitím speciální pomůcek pro zrakovou stimulaci, které jsou vhodné i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A to je také Tániččin případ.

Rodiče s Táničkou navštěvují pedagogicko-psychologickou poradnu, kde jim bylo doporučeno, aby zvážili, zda by jí nebylo lépe ve speciální škole. Rodiče se ale rozhodli nechat ji zatím v běžné škole, kde opakuje 1. třídu, a nechat si poradit ještě od jiného odborníka.

Tánička bydlí s rodiči v pronajatém bytě. Tatínek pracuje, mamince se ale nedaří najít si zaměstnaní. Rodina tak žije od výplaty k výplatě. Maminka s tatínkem zvládnou uhradit to nejnutnější, nadstandardní výdaj v podobě sady pomůcek na zrakovou stimulaci je však nad jejich finanční možnosti. Protože ale pro svoji dcerku chtějí jen to nejlepší, rozhodli se požádat o pomoc Patrona dětí.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě