Terapie na rozvoj komunikace pro autistku Nelinku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

terapie v ABA Centru (Centrum aplikované behaviorální analýzy)

Obrázek daru
Mgr. Irena  Lintnerová
Patron příběhu

Mgr. Irena Lintnerová

ředitelka Základní školy a Mateřské školy a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Komentář patrona

Nelinku znám z Centra Kaňka – Základní školy a Mateřské školy, kam Nelinka od svých 4 let dochází. V současné době už navštěvuje naši základní školu a vzdělává se podle školního vzdělávací programu pro děti se středně těžkým postižením. Společně se věnujeme logopedii, Nelinka ale dochází také na muzikoterapii a ergoterapii, kde se učí cílené pohyby a rozvíjí motoriku. Nelinčina rodina s námi skvěle spolupracuje. Rodiče se jí úžasně věnují a neustále hledají způsoby, jak se s ní dorozumět. Nelinka komunikuje neverbálně a často nerozumí, co se kolem ní děje. Situace řeší tak, že se "zasekne" a je negativistická nebo pláče. Neumí se zeptat „proč“ a nedokáže říci, co a kde ji bolí. Její potíže s komunikací však může vyřešit ABA terapie. Nelinka by se díky ní zlepšila v nápodobě, v porozumění, ve schopnostech se cíleně učit a adekvátně reagovat na různé situace. Protože se však jedná o příliš velký výdaj, který si rodiče nemohou dovolit, obrací se s žádostí o pomoc na Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 28,900 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh své autistické dcerky

Nelinka se narodila po bezproblémovém těhotenství. Těšila jsem se na ni nejen já a tatínek, ale také její starší bráška. Z porodnice jsem si odnášela zdravé dítě a těšila se na krásnou budoucnost, která naši rodinu čeká. Jak ale Nelinka rostla, všimla jsem si, že něco není v pořádku. Kolem svým prvních narozenin se dokázala pouze plazit. Navíc se na nás vůbec nedívala. Vypadalo to, jakoby se dívala skrz nás. Byla jsem z toho hodně vyděšená, o to víc mě proto překvapilo, když se v roce a půl najednou postavila a začala chodit. Oslava tohoto úspěchu byla obrovská. Uklidnilo mě to a říkala jsem si, že když dohnala své vrstevníky po fyzické stránce, jistě je dožene i co se mentálního vývoje týče. To se ale bohužel nestalo.

Nelinka si i nadále žila ve svém světě a nás vůbec nevnímala. Absolvovala řadu vyšetření, žádná nám však nedokázala sdělit, co se to s naší holčičkou děje. Až o dlouhou řadu měsíců později jí byl diagnostikován dětský autismus s mentální retardací. V tu chvíli se zhmotnila naše největší noční můra. Hned jsme začali spolupracovat se sdružením APLA zabývajícím se dětmi s autismem a hltat každou knihu i článek o autismu.

Hrozili jsme se toho, že se Nelinčin stav nebude zlepšovat, to se ale naštěstí nepotvrdilo. Nelinka má za sebou totiž několik úspěchů, ve které nikdo nedoufal. Ve 4 letech například přestala nosit plenky, naučila se sama jíst lžící, poradila si s různými skládačkami a naučila se rozeznávat barvy. Z toho jsme byli nadšení. V oblasti komunikace jsme ale velkého pokroku nedosáhli. Nelinka nemluvila a málo nám rozuměla. Časem jsme se s ní naučili komunikovat s pomocí různých kartiček nebo zvláštních znaků. Hodně nám také pomáhala Kaňka, což je základní a mateřská škola, kterou Nelinka navštěvuje od svých 4 let.

Z Nelinky je už desetiletá slečna, stále však nemluví. Nyní nám ale vysvitla nová naděje. Po dlouhém čekání jsme se konečně dostali na konzultaci do ABA Centra, kde se věnují rozvoji komunikace a soběstačnosti u autistických dětí. ABA je zkratka pro aplikovanou behaviorální analýzu zaměřující se na postupy, které vysvětlují, jak se učit. Autistické děti se v Centru učí různé dovednosti formou, která by zdravého člověka vůbec nenapadla. Osvojování si nových dovedností probíhá krok za krokem a způsobem, který jsou autisté schopni pochopit. Už během první konzultace bylo vidět, co všechno se Nelinka při správném způsobu učení dokáže naučit.

Z ABA terapie jsme zkrátka nadšení a chtěli bychom ji Nelince dopřávat pravidelně. Překážkou je pro nás ale cena. Náklady spojené s konzultacemi, které probíhají každý týden, se pohybují okolo 100 000 korun za rok a zdravotní pojišťovny tuto metodu zatím neproplácí. Vzhledem k tomu, že jde zřejmě o jednu z posledních možností, jak naučit Nelinku orientovat se a dorozumět se v našem světě, vás moc prosíme o pomoc. V našich finančních možnostech bohužel není tuto terapii dlouhodobě financovat.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě