Terapie v autistickém centru pro Tobiáška

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

terapii v autistickém centru a ergoterapii; dar zajišťuje AUT - Centrum o.p.s. a Centrum dětské ergoterapie PLAY SI

Obrázek daru
Mgr. Irena  Šáchová
Patron příběhu

Mgr. Irena Šáchová

klinický logoped

Komentář patrona

Tobiáška znám ze své ordinace klinického logopeda. Tobík má potíže s verbální i neverbální komunikací, příliš nerozumí mluvené řeči, neudržuje oční kontakt a má poruchu senzitivy na celém těle. Trpí také nezměrnou aktivitou, se kterou si neví rady. Žije ale v harmonickém prostředí, s maminkou a tatínkem. Pro Tobiáška by byla velkým přínosem individuální terapie v centru pro autisty, kde by se naučil lépe se orientovat v sociálním prostředí. Slibujeme si od toho také to, že časem lépe porozumí řeči, udrží oční kontakt a zlepší se jeho verbální i neverbální složka řeči. Díky ergoterapii, která je pro něj rovněž velmi důležitá, by pak mělo dojít k optimalizaci senzitivity, zlepšení koordinace i sebeobsluhy. Financování individuálních terapií a ergoterapií ale přesahuje finanční možnosti Tobíkových rodičů.

Společně jsme vybrali
celou částku 50,600 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka napsala příběh Tobiáška, který žije ve svém vlastním světě

Tobiášek měl oproti jiným dětem těžší start do života. Narodil se o 5 týdnů dřív, pár dní strávil na novorozenecké JIP. Potýkal se s těžkou novorozeneckou žloutenkou a trpěl nedostatkem železa v krvi. Jako tříměsíční miminko potom podstoupil vyšetření, které odhalilo svalovou hypotonii a rozestup břišních svalů. Okamžitě jsme s ním začali cvičit dle Vojtovy metody a zdálo se, že mu to pomáhá. Chvíli jsme byli s manželem přesvědčeni o tom, že z něj bude zdravý kluk.

V roce a půl se však objevily nové potíže. Tobiášek najednou přestal říkat slova, která předtím uměl, neudržoval s námi oční kontakt, nedíval se na obrázky ani nereagoval na oslovení. Po kolečku různých vyšetření jsme tak najednou čelili další diagnóze. Tobiášek trpí multisystémovou vývojovou poruchou, lékaři mají také podezření na poruchu autistického spektra.

Tobiášek v červnu oslaví 3. narozeniny. Nemluví, nedokáže si říct ani o ty nejzákladnější věci, nerozumí tomu, co mu říkáme. Vzhledem k tomu, že si navzájem nerozumíme, jsou u něj velmi časté záchvaty vzteku. Někdy mi chvíli trvá, než pochopím, co po mně vlastně chce, z čehož je Tobiášek smutný a později naštvaný. Je to hodně frustrující jak pro něj, tak i pro nás jako rodiče. Tobiášek se také sám neoblékne ani si neumyje ruce. Neorientuje se na vlastním těle – nedokáže ukázat, kde má oči, nos, pusu. Neukáže, kdo je maminka a kdo tatínek, nehraje si s ostatními dětmi.

Tobiášek už je věku, kdy by mohl jít do školky. Protože ale nesplňuje podmínky pro přijetí, musí zůstat se mnou doma. Proto se nemohu vrátit do práce a financování chodu naší rodiny leží na manželovi. Společně bydlíme v rodinném domě mých rodičů, kde máme k dispozici 2 místnosti. Před půl rokem s námi tento prostor začala sdílet Tobiáškova prababička (manželova babička), která se vzhledem ke svému věku (86 let) a zdravotnímu stavu není schopná o sebe postarat.

Vzhledem k Tobiáškovým problémům nám byla doporučena ergoterapie a individuální terapie v centru pro autisty. Ergoterapie Tobiáškovi pomůže s rozvojem jemné a hrubé motoriky, individuální terapie pro autistické děti se pak zaměří zejména na nácvik komunikačních, sociálních a sebeobslužných dovedností. Tato terapie se zaměřuje také na snížení, případně odstranění nežádoucích vzorců chování konkrétního dítěte a zároveň učí rodiče, jak s ním doma pracovat a zlepšovat jeho stav. Doporučila nám ji řada odborníků, zejména klinická psycholožka a logopedka, a po přečtení mnoha pozitivních ohlasů jsme se rozhodli ji zkusit.

Vzhledem k Tobiáškovu nízkému věku je při včasném a pravidelném docházení na terapie obrovská šance, že by se jednou mohl začlenit do společnosti svých vrstevníků. Ani jedna z těchto terapií ale není hrazená pojišťovnou a v našich možnostech není je pravidelně financovat. Proto budeme vděční za jakoukoli finanční podporu.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě