Terezce na obědy a školní družinu

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školní obědy a družinu

Obrázek daru
Bc. Ladislava  Pošvová
Patron příběhu

Bc. Ladislava Pošvová

terénní pracovnice sociálně aktivizační služby

Komentář patrona

Pracuji jako terénní pracovnice sociálně aktivizační služby a s prarodiči Terezky spolupracuji od letošního února, kdy jim byla svěřena do péče 3 vnoučata. Babička s dědou se tak starají nejen o jedenáctiletou Terezku, ale také o osmiletého Františka a čtyřletého Adámka. Prarodiče teď potřebují podporu při komunikaci s úřady a se školou, snažíme se jim také poskytovat emocionální podporu. Děti vídám celkem pravidelně. Jsou moc šikovné a citlivé, s prarodiči mají vybudovaný silný a hezký vztah. Babička s dědou si však nemohou dovolit Terezce financovat školní obědy a družinu. Rozhodli se proto s mojí pomocí požádat o příspěvek prostřednictvím Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 1,741 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Terezky, o kterou pečují její prarodiče

Jedenáctiletá Terezka vyrůstá se svými sourozenci u prarodičů. Babičku s dědou má moc ráda, hodně času u nich s brášky trávila i v době, kdy ještě bydlela s rodiči. Ti se bohužel o své děti nedokázali pořádně postarat, proto prarodiče podali návrh, aby byly děti svěřeny do jejich péče.

Rodina dnes bydlí v bytě 3+1. Žijí jen ze starobního důchodu, přídavky na děti a příspěvek na bydlení jsou ve schvalovacím řízení. Rodiče by na děti měli platit výživné, to se ale bohužel neděje. Protože je oběma prarodičům přes sedmdesát let, přivýdělky už nejsou v jejich fyzických možnostech, v domácnosti proto chybí finance na úhradu školních obědů a družiny pro Terezku.

Terezka má pocit, že se tím, že nemůže chodit do družiny a na obědy, vzdaluje svým spolužákům a trápí jí to. Navíc jí ve škole schází teplý oběd. Proto se babička s dědou rozhodli požádat o pomoc Patrona dětí.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě