Tomáškovi na ergoterapii

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ergoterapii

Obrázek daru
Mgr. Lucie Donátová
Patron příběhu

Mgr. Lucie Donátová

poradkyně rané péče EDA

Komentář patrona

Tomášek je téměř pětiletý kluk, ke kterému jsem dojížděla necelý rok jako poradkyně rané péče EDA. Má diagnostikovanou PAS, je veden na psychiatrii pro podezření na ADHD a vývojovou dysfázii, na foniatrii, u očního lékaře, neboť nosí celodenně brýle. Dochází na logopedii a je v péči psycholožky. Maminka je samoživitelka. V září 2020 je plánován nástup Tomáška do běžné MŠ s asistentem. S ergoterapeutkami z PlaySi mám osobní zkušenost a velmi tyto intervence doporučuji. Vzhledem k Tomášovým problémům (hyperaktivita, naprostá nutnost pohybu při PAS, poruchy senzorické integrace) je spolupráce s ergoterapeutem velmi žádoucí.

Společně jsme vybrali
celou částku 15,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Tomáška

Tomášek je veselý klučina, který má moc rád vodu. Trpí dětským autismem a středně těžkou mentální retardací.. V létě bude slavit páté narozeniny, je však na úrovni dvouletého dítěte, potřebuje neustálý dozor a celodenní péči. Neumí se sám obléknout a veškerá sebeobsluha je na druhé osobě, trápí ho špatná motorika a časté pády. Navštívili jsme centrum s ergoterapií a byla mu zjištěna porucha vestibulárního systému, necítí okraje těla, jsou potřeba intenzivní rehabilitace. Jsou pro mě tyto rehabilitace velmi finančně náročné, jelikož jsem se synem sama.

Tomáškovi pomůže ergoterapie v celkovém zklidnění, ve zlepšení koordinace, motoriky, a konečně ho začne jeho tělo poslouchat. Budu moc ráda, když máme synovi umožníte tyto terapie podstoupit.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě