Toníkovi na procvičování a rozvoj řeči

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

elektronickou tužku a interaktivní knihy; dar zajišťuje Albi.cz

Obrázek daru
Mgr. Veronika  Budíková
Patron příběhu

Mgr. Veronika Budíková

poradce rané péče

Komentář patrona

V rodině Toníka působím jako poradce rané péče již více než rok. Poskytuji jim podporu pro rozvoj Toníkova psychomotorického vývoje a oblasti komunikace. Toník, s ohledem na svou diagnózu, v současné době nekomunikuje pomocí slov, s rodinou však nastavujeme alternativní komunikační kanál. Toník navštěvuje na pár hodin denně mateřskou školu, kde je velmi spokojený. Maminka je v domácnosti a celodenně pečuje nejen o domácnost, ale také o nejmladšího syna. Tatínek se potýká s vážnými zdravotními problémy. Rodiče mají ještě dvě starší dcery, které navštěvují základní školu s individuálním vzdělávacím plánem. Rodičům nyní nezbývají peníze na úhradu elektronické tužky a interaktivních knih, které slouží k rozvoji Toníkových psychomotorických a kognitivních schopností, k rozvoji pasivní slovní zásoby i řeči. Pojďme jim společně pomoci.

Společně jsme vybrali
celou částku 2,929 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka napsala příběh Toníka, který zatím nedokáže mluvit

Pětiletý Toník je v podstatě normální kluk, u kterého na první pohled nepoznáte, že je trošku jiný. Když si s ním ale chcete popovídat, zjistíte, že téměř nemluví – používá hlavně citoslovce a dvouslabičná slovní spojení, projevuje se různými zvuky. Pokud něco potřebuje, ukáže na to nebo znakuje. „Rukama nohama“ se prostě nějak domluví.

Za všechny jeho potíže s mluvením může vývojová dysfázie. V brzké době ho také čeká vyšetření, které nám potvrdí, nebo vyvrátí podezření na poruchu autistického spektra.

Kvůli našemu synovi spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem i ranou péčí. S jejich pomocí s Toníčkem procvičujeme mluvení nejen doma, ale pravidelně i na logopedii. A právě u svojí logopedky Toník objevil elektronickou „mluvící“ tužku a interaktivní knížky, které se mu strašně zalíbily. Zajímavou a atraktivní formou mu pomáhají trénovat a rozvíjet řečové centrum. S manželem bychom mu rádi tuto učební pomůcku pořídili domů, momentálně si to ale nemůžeme dovolit.

Kromě Toníka máme ještě jednoho syna, se kterým jsem na rodičovské dovolené, a dvě dcerky, které navštěvují základní školu. Toník chodí od září do školky, kde se velmi rychle adaptoval a kde se snaží s dětmi komunikovat (styl „rukama nohama“ zatím převládá). Manžel je bohužel dlouhodobě nemocný. Na tužku a knihy se tak v našem rodinném rozpočtu peníze nenajdou. Proto budeme rádi za jakýkoli příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě