Transkraniální terapie pro autistická dvojčata

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

transkraniální laserové terapie na 10 dní; dar zajišťuje Klinika Cellthera

Obrázek daru
Mgr. Radka  Majerová, Ph.D.
Patron příběhu

Mgr. Radka Majerová, Ph.D.

ředitelka Evropského centra jazykové rehabilitace, z.ú.

Komentář patrona

Filípek a Štěpánek jsou žáci 2. třídy a od června 2019 docházejí do naší organizace na intenzivní jazykovou a komunikační terapii. Oba jsou autisté a já jsem jejich jazykovou terapeutkou. Štěpánek má blíže k sémanticko-pragmatické komunikační poruše (má obtíže s porozuměním významům slov), Filípek má blíže k hlubší poruše autistického spektra a je sociálně úzkostnější než jeho bráška. Z toho důvodu nelze oba chlapce komunikačně rehabilitovat společně. Každý z nich potřebuje individuální rehabilitaci, což pro rodiče představuje vysokou finanční zátěž. V rehabilitacích je třeba ještě nějaký čas pokračovat, neboť je pro oba chlapce perspektivní. Díky nim jsou vidět patrné pokroky ve čtení, v práci s textem (chlapci pracují se speciálním softwarem VoCoN Voice), v psaní, ale i v sociálně-pragmatické komunikaci (chlapci se naučili pracovat s dramaterapeutickými figurami, hrají sociálně-komunikační scénáře). Na výchově a edukaci chlapců jejich rodina dobře spolupracuje a rodinní příslušníci se střídají v dovážení dětí na terapie. Celá rodina funguje s vysokým nasazením a snaží se chlapcům dopřát veškerou dostupnou péči, která dvojčatům pomáhá začlenit se do společnosti mezi ostatní. Nyní ale potřebují pomoc s financováním transkraniální laserové terapie, která je pro chlapce moc prospěšná, pro rodiče však příliš nákladná.

Společně jsme vybrali
celou částku 50,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svých autistických dvojčat

Devítiletá dvojčata Filípek a Štěpánek mají moc rádi jízdu na koni. Užívají si také tanec, takže na dětských karnevalech jsou ve svém živlu. Filípek tráví hodně času u modelíny a kinetického písku, Štěpánek si zase hraje s panenkami a vymýšlí a kreslí různé pohádky. Na první pohled dvojčata vypadají jako normální, možná trošku zakřiknutí kluci. Na druhý pohled je ale jasné, že se od svých vrstevníků výrazně odlišují.

Naše dvojčata totiž žijí s autismem. Mají problém s porozuměním, komunikací a skladbou věty. Mluví o sobě ve třetí osobě a neumí používat otázky. Frustrace z toho, že se nedokáží domluvit, pak vede ke vztekání a u Filípka dokonce k sebepoškozování. Kluci mají problémy také se smyslovou integrací. Vadí jim běžné zvuky, jako je např. zapínání trouby, což dělám jen tehdy, když u toho nejsou nebo spí. Nemají také rádi struktury některých jídel. Například pohled na polévku nebo kompot u nich vyvolává nevolnost až zvracení.

Od malička s nimi s manželem pracujeme a snažíme se jim dopřát všechnu dostupnou péči. Neustále hledáme nové možnosti, jak naše děti rozvíjet a díky tomu u nich dochází k pomalému zlepšování. Všechny terapie ale financujeme sami a naše úspory pomalu docházejí. Proto bychom vás chtěli poprosit o příspěvek ve výši 50 000 korun na transkraniální terapii pro naše chlapce.

Transkraniální terapie má podle klinických studií u autistických dětí velmi dobré výsledky. Její absolvování má pozitivní vliv na podrážděnost a smyslovou přecitlivělost, což jsou zrovna nejproblematičtější oblasti našich dvojčat. Jakmile jsme se to dozvěděli, hned jsme ji s chlapci vyzkoušeli. A bylo to bezvadné. U kluků došlo k výraznému zlepšení, které k naší radosti přetrvává. Jsou klidnější a lépe se s nimi pracuje, proto bychom jim tyto terapie na jaře rádi opět dopřáli.

Transkraniální terapie pro naše dva kluky stojí 100 000 korun. Polovinu máme, o zbytek moc prosíme dárce Patrona dětí. Nechceme stát s manželem před volbou, jestli terapii dopřejeme Štěpánkovi, nebo Filípkovi. Potřebují ji totiž oba dva stejně.

Moc vám děkujeme za přečtení našeho příběhu a případný příspěvek. Vaší pomoci si moc vážíme.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě