Usnadnění Kájovy online výuky

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

notebook; dar zajišťuje Mall.cz

Obrázek daru
Pavla Poláková
Patron příběhu

Pavla Poláková

sociální pracovnice

Komentář patrona

Kája je nejstarší ze 7 sourozenců. Biologická matka se dlouhodobě potýkala s problémy (drogy, násilí ze strany partnerů), které vedly v roce 2019 k odebrání dětí a svěření do péče širší rodiny - Kája a jeho tři sourozenci vyrůstají u prarodičů, kteří se dlouhodobě snažili situaci v rodině sanovat. Mladší sourozenci - dvojčata - vyrůstají v rodině tety - sestry z matčiny strany, aktuálně matka porodila další dítě. Prarodiče i přes náročnost péče o čtyři děti péči skvěle zvládají, snaží se dohánět, co jejich maminka dlouhodobě nezvládala, děti všestranně podporují.

Společně jsme vybrali
celou částku 9,990 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Babička vypráví příběh vnoučka Káji

Můj vnuk Kája je šikovný chlapec, který v současné době chodí do čtvrté třídy, volný čas rád tráví se svými kamarády a chodí na kroužek basketbalu. Kromě Káji se společně s manželem staráme o další tři vnoučata, která byla jejich matce odebrána na základě jejích dlouhodobých problémů s drogami.

Současná situace, v níž byly uzavřeny školy a děti jsou tak odkázány na online výuku, je pro nás velmi složitá. V domácnosti máme jen jeden počítač, na kterém je těžké zajistit výuku pro všechna vnoučata.

Touto cestou bych tedy ráda požádala o vlastní počítač pro Káju, aby se mohl naplno věnovat školním povinnostem.

PS: Jméno dítěte není skutečné, příběh však skutečný je.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě