Výuka hry na klavír pro Sofinku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

výuku hry na klavír – školné na pololetí v ZUŠ

Obrázek daru
Iveta Nejtková
Patron příběhu

Iveta Nejtková

předsedkyně spolku Daveláček

Komentář patrona

Sofinku znám několik měsíců. Dochází k nám do spolku, kde nepravidelně pořádáme společná odpoledne. Někdy jde o odpoledne plné deskových her, jindy se věnujeme kreativnímu tvoření. Každý druhý měsíc jezdíme na výlety a i těch se Sofinka pravidelně účastní. Jde o holčičku tichou, nenápadnou, s křehkou duší malé umělkyně. Jen zřídka se nám podaří ji přemluvit, aby odkryla své nadání a zahrála nám na klavír. Díky své křehkosti je snadným terčem pro posměšky a šikanu od některých spolužáků ze základní školy. Její maminku k nám přivedla (po velmi dlouhém zvažování a zdráhání se) finanční situace. Tatínek dětí bohužel neplní zákonné povinnosti a neplatí alimenty. Díky této skutečnosti rodina žije na hranici bídy. Z naší praxe víme a vidíme, že situace matek samoživitelek je v dnešní době čím dál tím těžší. Veškeré peníze, které maminka dokáže vydělat, jdou na pokrytí nákladů na bydlení, jídlo a nutné potřeby spojené se školní docházkou. Na nic jiného už nezbývá. Velice se přimlouvám za pomoc pro Sofinku. Je to moc milá a hodná holčička, která si pomoc zaslouží.

Společně jsme vybrali
celou částku 1,800 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby Sofinka mohla svůj čas věnovat tomu, z čeho má opravdovou radost

Jsem matkou tří šikovných dětí, Káťi (18 let), Maxíka (12 let) a Sofinky (10 let). Ve škole se všichni moc snaží a doma mi se vším pomáhají. Jsou mojí radostí a jsem na ně pyšná.

Nejmladší Sofinka od svých 6 let hraje na klavír. Neskutečně jí to baví, i když se často zdráhá hrát před lidmi. Je tichá, klidná a není moc ráda ve středu pozornosti. Klavír ale miluje. Věřím, že jednou z ní bude úspěšná umělkyně a její hudba se bude linout ze všech stran. Přála bych si, aby měla možnost rozvíjet svůj talent pod dohledem odborníků. Bohužel jí výuku hry na klavír sama zaplatit nemohu.

O své děti se totiž starám sama. Jejich otci bylo sice soudně stanoveno výživné, v poslední době ho ale neplatí. Na výživném jsme bohužel finančně závislí. I když mám práci, nevydělávám tolik, abych byla schopná dětem zaplatit všechno, co si přejí. Když uhradím nájem, jídlo a oblečení pro nás čtyři, na mimoškolní aktivity a kroužky už finance nezbývají. Placení je prostě moc a bez pomoci je jisté, že se děti budou muset kroužků vzdát. Proto jsem se obrátila na projekt PATRON dětí. Moc děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě