Zájmové kroužky pro autistu Jáchyma

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

zájmové kroužky v DDM

Obrázek daru
Kateřina  Musilová
Patron příběhu

Kateřina Musilová

sociální pracovnice

Komentář patrona

Rodina využívá službu pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra v rámci Rodinného Integračního Centra. Dojíždíme přímo do rodiny a pomáháme řešit problémové situace, snažíme se nastavit systém komunikace a nacházet strategie zvládání nejen sociálního handicapu v souvislosti s diagnózami dětí.

Jáchym je jedenáctiletý chlapec s autismem a ADHD. Byl mu diagnostikován také Tourettův syndrom a opožděný vývoj. Jáchym vyrůstá v rodině společně s dalšími dvěma bratry a starší sestrou. Jáchym potřebuje dopomoc ve všech sebeobslužných činnostech, vyžaduje permanentní dohled a dopomoc. Je mu doporučeno domácí vzdělávání. Volnočasové kroužky jsou pro Jáchyma velmi cenou zkušeností v rozvíjení sociální oblasti (navazování vztahů, kooperace, řešení sociálních situací, získávání sociálních dovedností...). Vzhledem k tomu, že je maminka samoživitelka, bez pomoci kroužky zaplatit nedokáže.

Společně jsme vybrali
celou částku 4,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

I když Jáchym žije ve svém světě, moc rád chodí do kroužků

Jsem rozvedená maminka 4 dětí, z nichž 3 mají autismus s kombinací dalších vad. Život před nás v posledních letech staví nelehké zkoušky… Dceři (19 let) nyní diagnostikovali epilepsii. I přesto jde studovat na vysokou školu a já jsem na ni moc hrdá! Sama se od roku 2017 léčím s rakovinou a na dalších 10 let mám ještě pokračovací léčbu, takže nemohu říci, že jsem boj s nemocí vyhrála. Ale nevzdávám se!

Jáchym se narodil už začátkem šestého měsíce, což s sebou přineslo nemálo zdravotních problémů (hned po narození operaci střev) a celkově se nedonošenost projevila na jeho vývoji. Jáchym se potýká s Aspergerovým a Tourettovým syndromem, ADHD. Tolik diagnózy a teď něco o tom, jaký je to kluk! Je veselý, má hrozně rád zvířata a hudbu. V loňském roce Jáchym s pomocí Patrona dětí mohl docházet do zájmových kroužků, a byl nadšený. Díky kroužkům může být v kontaktu se svými vrstevníky, učí se fungovat ve společnosti zdravých dětí a rozvíjí se při činnostech, které ho baví. Já ale ve své současné životní situaci kroužky zaplatit nemohu. S velkou vděčností a vírou se tedy opět obracím na vás, kteří jste nám s Patronem dětí již pomohli. Děkuji a držte nám prosím palce, ať všechno zvládneme…

P.S. Jmého dítěte bylo změněno, příběh je však skutečný. Děkujeme za pochopení.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě