společně za
lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+
Moje zóna

Balík základních potřeb

Pomoc pro rodiny s dětmi, které pobírají dávky hmotné nouze, jsou v exekuci nebo insolvenci. Každý měsíc můžete požádat na jedno své dítě o balíček s nejnutnějšími potravinami, drogerií a hygienickými potřebami. Každému vašemu nezletilému dítěti můžeme poskytnout dar max. 3x po dobu nouzového stavu a 3 měsíce po jeho ukončení, avšak pouze 1x v kalendářním měsíci. Do celkového počtu darů jsou započítány i ty, o které jste žádali v režimu běžné pomoci.

Složení balíčku je pro všechny žadatele stejné a nelze ho ovlivnit. Pro tento typ daru nepotřebujete patrona. Patronem jsme totiž my, a proto patřičné kolonky najdete v žádosti již předvyplněné.

Zpět na výběr

Pokud nebude žádost zákonného zástupce obsahovat tyto povinné informace a doklady, bude bohužel automaticky zamítnuta:

  • Scan nebo fotografii rodného listu dítěte (případně rozhodnutí soudu o svěření do péče) a vašeho občanského průkazu.
  • Doklady, které prokazují vliv pandemie na váš rodinný rozpočet (výpověď z práce, snížení příjmu, přiznání ošetřovného, potvrzení o zavření školy, kam chodí vaše děti apod.)
  • Finanční limit je 15 000 Kč na rodinu v kalendářním měsíci, přičemž celková částka je součtem tohoto daru a daru Peníze na základní potřeby, pokud jste o něj rovněž žádali.

Se všemi informacemi pracujeme v souladu s GDPR a po jejich zpracování je mažeme. Upozorňujeme vás, že všechny žadatele, patrony i dodavatele velmi pečlivě prověřujeme, abychom se vyvarovali podvodům.

Často kladené otázky

Proč musí mít každé dítě svou vlastní žádost o dar?

Proč musí mít každý příběh svého patrona?