společně za
lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+
Moje zóna

Nájemné

Hrozí vám, že nebudete mít na nájemné a přijdete o střechu nad hlavou? Zaplatíme za vás vašemu pronajímateli dva nájmy, maximálně však celkem 30 000 Kč. O tento typ daru můžete žádat pouze jednou a s patronem, který je profesí sociální pracovník a může potvrdit vaši situaci.

Zpět na výběr

Pokud nebude žádost zákonného zástupce obsahovat tyto povinné informace a doklady, bude bohužel automaticky zamítnuta:

  • Scan nebo fotografii rodného listu dítěte (případně rozhodnutí soudu o svěření do péče) a vašeho občanského průkazu.
  • Kopii platné nájemní smlouvy, ze které bude zřejmé, jak vysoký nájem platíte.
  • Doklad o zaplacení posledních tří nájmů (výpis z účtu, složenka SIPO, pokladní doklad).
  • Do příběhu napište jméno a příjmení pronajímatele a jeho telefonický a e‑mailový kontakt.
  • Do příslušné kolonky uveďte jméno, příjmení, telefon a e‑mail na zvoleného Patrona, to je sociálního pracovníka (z OSPOD, neziskové organizace, školy, nemocnice apod.), který vaše dítě dobře zná a může vaše potřeby potvrdit.

Se všemi informacemi pracujeme v souladu s GDPR a po jejich zpracování je mažeme. Upozorňujeme vás, že všechny žadatele, patrony i dodavatele velmi pečlivě prověřujeme, abychom se vyvarovali podvodům.

Často kladené otázky

Proč musí mít každé dítě svou vlastní žádost o dar?

Proč musí mít každý příběh svého patrona?