společně za
lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+
Moje zóna

Peníze na základní potřeby

Tento dar není určen pro žadatele v exekuci, insolvenci nebo pobírající dávky hmotné nouze. Pokud patříte k těmto skupinám, požádejte o Balík základních potřeb.

Z daru je možné nakoupit pouze potraviny, hygienické potřeby, nezbytné léky a zdravotnické prostředky (např. roušky, dezinfekci). Na každé svoje nezletilé dítě můžete žádat o pomoc max. 3x po dobu nouzového stavu a 3 měsíce po jeho ukončení, avšak pouze 1x v kalendářním měsíci. Do celkového počtu žádostí jsou započítány i dary, o které jste žádali v režimu běžné pomoci.

3 x 3 000 Kč

Dar na účet žadatele bez nutnosti mít patrona příběhu.

V kolonce pro patrona uveďte — Jméno a příjmení: Patron dětí, e‑mail: risk@patrondeti.cz, tel.: 601 188 166. Jinak k nám bohužel vaše žádost nedorazí!

Patronem jsme totiž my, a proto patřičné kolonky najdete v žádosti již předvyplněné.

3 x 5 000 Kč

Dar na účet žadatele s nutností mít patrona příběhu.

Patronem může být jen sociální pracovník (např. z OSPOD, neziskové organizace, školy, nemocnice), učitel, zdravotník, vedoucí zájmového kroužku, který rodinu z výkonu své profese dobře zná.

V kolonce pro patrona uveďte jméno a příjmení, e‑mail a telefon Patrona, se kterým jste se dohodli.

Zpět na výběr

Pokud nebude žádost zákonného zástupce obsahovat tyto povinné informace a doklady, bude bohužel automaticky zamítnuta:

  • Scan nebo fotografii rodného listu dítěte (případně rozhodnutí soudu o svěření do péče) a vašeho občanského průkazu.
  • Doklady, které prokazují vliv pandemie na váš rodinný rozpočet (výpověď z práce, snížení příjmu, přiznání ošetřovného, potvrzení o zavření školy, kam chodí vaše děti apod.)
  • V žádosti o 3 x 5 000 Kč uveďte do příslušné kolonky jméno, příjmení, telefon a e‑mail na zvoleného Patrona, to je sociálního pracovníka (z OSPOD, neziskové organizace, školy, nemocnice apod.), který vaše dítě dobře zná a může vaše potřeby potvrdit.
  • Finanční limit je 15 000 Kč na rodinu v kalendářním měsíci, přičemž celková částka je součtem tohoto daru a daru Balík základních potřeb, pokud jste o něj rovněž žádali.
  • O „Peníze na základní potřeby“ můžete požádat dopředu i zpětně. Nákup je vždy třeba doložit účtenkou nebo jiným pokladním dokladem, který nesmí být starší 30 dnů. Na účtenkách mohou být jen základní potraviny, hygienické prostředky a drogerie. Doklady s jinými položkami budeme bohužel muset zamítnout jako celek.

Se všemi informacemi pracujeme v souladu s GDPR a po jejich zpracování je mažeme. Upozorňujeme vás, že všechny žadatele, patrony i dodavatele velmi pečlivě prověřujeme, abychom se vyvarovali podvodům.

Často kladené otázky

Proč musí mít každé dítě svou vlastní žádost o dar?

Proč musí mít každý příběh svého patrona?