Pomáháme dětem. Vašim i těm kolem vás.

Sociální pomocí
Příspěvkem na školní obědy, kroužky nebo pomůcky do škol.
Zdravotní pomocí
Financováním rehabilitací nebo zdravotních pomůcek.
Jsme charitativní projekt Patron dětí. Dáváme prostor
příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí.


Jejich prostřednictvím vybíráme peníze na to, co konkrétní dítě skutečně potřebuje – na zájmové kroužky, tábory, školní obědy nebo speciální rehabilitace. Naplňujeme tak jejich nejniternější potřeby.

Každý příběh má vždy svého Patrona. Pro náš projekt i dárce je potvrzením důvěryhodnosti. Patronem se může stát kdokoli, kdo zná dítě z příběhu a jeho potřeby. Může to být například učitel, vedoucí zájmového kroužku, sociální pracovník nebo rodinný přítel. Nikdy to ale nesmí být přímo zákonný zástupce dítěte nebo blízký příbuzný.

Jana Kunešová
Dobrý den, jsem koordinátorka Jana. Než se pustíte do vyplňování žádosti,
vyberte si, která role pro vás platí. Pokud si nebudete vědět s čímkoli rady,
kontaktujte mě na chatu nebo mi napište na info@patrondeti.cz.

Chci pomoci svému dítěti

Jsem zákonný zástupce dítěte, tedy jeho rodič nebo pěstoun, a chci pro něj požádat o dar.

Chci pomoci dítěti, které znám

Znám rodinu, jejíž dítě potřebuje pomoc. Chci se stát Patronem příběhu a potvrdím jeho důvěryhodnost.

Často kladené otázky

Kdo může přihlásit dítě a požádat o dar?

Kdo je to Patron příběhu?

Pro koho, na co a kolik můžu žádat?

Kdo projekt Patron dětí financuje?