Jak získat příspěvek na zvláštní pomůcku pro zdravotně postižené dítě

29. 02. 2024
Jak získat příspěvek na zvláštní pomůcku pro zdravotně postižené dítě

Jak se Kubík s rozštěpem páteře dopraví do školky? Co Ondrovi s těžkou mozkovou obrnou pomůže k tomu, aby mohl na výlety do přírody? Díky čemu nevidomý Maxík zažije pocit svobody a rychlosti? A jak se malá Julinka se vzácnou vadou sluchu dorozumí s okolním světem? Odpověď je jasná: Díky zvláštním pomůckám-

Zvláštní pomůcky usnadňují život mnoha zdravotně znevýhodněným dětem. Bohužel ale bývají velmi nákladné. Možná se proto ptáte, kde získat pomoc na jejich úhradu? To může být pro mnohé rodiče velká výzva. Tento průvodce je tu, aby vám ukázal, jak na to.

Příspěvek na zvláštní pomůcku nabízený státem

V České republice existuje celá řada podpůrných programů a příspěvků určených rodinám, které pečují o zdravotně postižené děti. Jedním z klíčových způsobů, jak mohou tyto rodiny získat finanční podporu, je příspěvek na zvláštní pomůcku. V tomto článku se dozvíte, jak o takovou pomůcku požádat, jaké podmínky musíte splnit, jaké doklady jsou potřebné, jaká je výše příspěvku a co dělat, když vám příspěvek na pokrytí potřeb vašeho dítěte nestačí.

Ze všeho nejdříve je ale důležité pochopit, že zvláštní pomůcky nejsou jen nástroje. Jsou to klíče k světu, ve kterém vaše dítě může prozkoumávat, učit se a růst s menšími omezeními. Ať už jde o speciálně upravenou hračku, která pomáhá rozvíjet motorické dovednosti, nebo o vozíček, který poskytuje nezávislost, tyto pomůcky mohou znamenat rozdíl mezi izolací a interakcí.

Proces získání příspěvku může vypadat složitě, ale ve skutečnosti je to o krocích, které je potřeba postupně zvládnout. Nejdříve je důležité určit, které pomůcky jsou pro vaše dítě nezbytné. To nejlépe posoudí odborník – lékař nebo terapeut, který zná specifické potřeby vašeho dítěte.

Žádost směrujte na příslušnou pobočku úřadu práce

Jakmile máte jasný seznam potřebných pomůcek, je čas zjistit, kdo může o příspěvek žádat. V České republice jsou to obvykle rodiče nebo lidé, kteří dítě dostali do péče svěřené soudem.

Podrobné informace o tom, jak žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku vám podá váš místně příslušný úřad práce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován na místně příslušných úřadech práce podle zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a vyhlášky č. 388/2011 Sb., která specifikuje seznam druhů a typů všech zvláštních pomůcek, na které je dávka určena.

Co k žádosti potřebujete je přehledně popsáno na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na portálu gov.cz

Podmínkou pro získání příspěvku je těžké postižení

O příspěvek na zvláštní pomůcku si můžete požádat pro dítě, které trpí těžkým zdravotním postižením – například zrakovým či sluchovým, těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo postižením interní povahy způsobujícím těžké omezení pohyblivosti. Posouzení zdravotního stavu pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku provádějí posudkoví lékaři okresních správ sociálního zabezpečení. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje ten, který trvá déle než 1 rok.

Budete muset dokázat, že daná zdravotní pomůcka vašemu dítěti umožní či usnadní sebeobsluhu, přípravu na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání nebo styk s okolím.

Dalším rozhodujícím faktorem je věk. Pokud je vaše dítě nevidomé a rádi byste mu pořídili vodícího psa, budete muset počkat až do jeho 15. narozenin. V případě motorového vozidla, úprav bytu, schodolezů, stropního zvedacího systému a zdvihacích plošin musí být dítě starší 3 let. U ostatních speciálních pomůcek je věková hranice 1 rok.

V případě, že byste si chtěli požádat o příspěvek na motorové vozidlo je samozřejmě podmínkou, že vaše zdravotně postižené dítě opakovaně někam dopravujete, což vám zvyšuje náklady.

Jaká je výše tohoto příspěvku a jak si o něj požádat?

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se velmi liší v závislosti na hned několika faktorech. Česká legislativa rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč. Speciální úpravu má pak pro příspěvek na motorové vozidlo, jehož výše se bude odvíjet od výše vašeho příjmu.

V každém případě, na pomůcku budete muset vždy přispět z vlastního. Pokud půjde o pomůcku v ceně do 10 000 Kč, činí vaše spoluúčast 1 000 Kč. Podmínkou však je, že váš (rozumějte příjem všech společně s vámi posuzovaných osob je nižší než osminásobek životního minima. V případě, že cena 10 000 Kč přesahuje, měli byste zaplatit 10 % z celkové hodnoty. Jestliže jste ve finanční tísni, můžete krajskou pobočku Úřadu práce požádat o nižší míru spoluúčasti, minimálně však zmíněných 1000 Kč.

Na nejvyšší možnou částku příspěvku 500 000 Kč máte dosáhnout v případě, že vaše dítě potřebuje svislou zdvihací nebo šikmou zvedací plošinu. Výše příspěvku na pořízení motorového vozidla závisí na vašem příjmu, maximálně ale můžete dosáhnout na 200 000 Kč. Na ostatní zvláštní pomůcky je limit 350 000 Kč.

Existují tři možnosti, jak podat žádost o příspěvek pro zdravotně postižené:

1. Odeslání elektronickým podpisem

2. Odeslání datovou schránkou.

3. Podání (fyzicky na podatelnu nebo poštou) vytištěného vyplněného formuláře na příslušný úřad práce

Stává se, že příspěvek státu potřebnou částku nepokryje a rodina nemá z čeho zbývající část doplatit

Další možností, kde mohou rodiny hledat finanční pomoc, jsou neziskové organizace. Mezi ty patří i charitativní projekt Patron dětí. „Velmi často se na nás obrací rodiče s žádostmi na speciální pomůcky pro své děti, které nehradí úřad práce ani zdravotní pojišťovny, nebo na ně přispívají třeba jen částečně,“ uvádí provozní ředitelka Patrona dětí Svatava Poulson. „Často řešíme doplatky, protože příspěvek státu nepokryje celé náklady na pořízení pomůcky. Nedávno jsme například pro jednu neslyšící slečnu dopláceli 13 tisíc na zvukový procesor,“ popisuje, co tato skutečnost znamená v praxi, koordinátorka příběhů projektu Patron dětí Alena Lemerová. „Rozptyl pomůcek, které jsme už pomohly pořídit je opravdu veliký – od elektrických vozíků, vertikalizačních stojanů, přes tříkolky, brýle, rovnátka, asistenční psy a naslouchadla až po běžecké pásy či speciální kola,“ upřesňuje Svatava Poulson.

„Po pořízení vozíku jsem byla jak v Jiříkově vidění – Ondra byl po dlouhé době šťastný,“ sdílí svou radost maminka Ondráška, kterého už od narození provází řada velkých zdravotních potíží. „Hned si na vozík sednul a řídil si ho sám. První tři dny si vozík parkoval vedle postele. Nyní jezdíme téměř denně na procházky a celá rodina je naprosto nadšená,“ dodává rozzářeně maminka.

S poděkováním se přidává i maminka malé Barborky: „Dnes dorazil projektor a kotouče na světelnou terapii. Hned po setmění jsme terapii vyzkoušeli. Barborka soustředěně pozorovala promítané obrázky. Je to opravdu nádherný pohled ji vidět šťastnou. Moc děkujeme všem, kteří jí pomohli obohatit život.“

Ondrášek i Barborka jsou jedni z bezmála 16 tisíců dětí napříč celou Českou republikou, kterým už Patron dětí společně s mnoha štědrými dárci dokázal podat pomocnou ruku. „Poděkování od rodičů a dětí je to největší ocenění naší práce. Jejich dopisy, fotky či dětmi namalované obrázky svědčí o tom, že jsme dokázali alespoň trochu něco zlepšit a že to co děláme, má smysl,“ zakončuje s úsměvem ředitelka projektu Svatava Poulson.

Získání příspěvku na zvláštní pomůcku je klíčovým krokem k zajištění lepší kvality života dětí se zdravotním postižením. Avšak, i kdyby se to hned nepodařilo, nevzdávejte se. Nejste v tom sami. Nezapomeňte, že organizace jako je Patron dětí jsou zde, aby vám poskytly finanční pomoc na to, co pro své dítě vzhledem k jeho rozvoji potřebujete.

Potřebujete také pomoci?

Chci pomoci svému dítěti

Jsem zákonný zástupce dítěte, tedy jeho rodič nebo pěstoun, a chci pro něj požádat o dar.

Chci pomoci dítěti, které znám

Znám rodinu, jejíž dítě potřebuje pomoc. Chci se stát Patronem příběhu a potvrdím jeho důvěryhodnost.

Sdílejte článek s přáteli

Nepřehlédněte

Patron dětí v benefičním speciálu Zázraky přírody na ČT1
16. 04. 2024

Patron dětí v benefičním speciálu Zázraky přírody na ČT1

Sledujte v sobotu 27. dubna ve 20:10 na ČT1 benefiční speciál pořadu Zázraky přírody, který se věnuje jednomu z největších zázraků – dětem. Staňte se na chvíli součástí jejich světa a příběhů, které nejsou pokaždé šťastné, jak by měly. S každou DMS je však můžete pomoci přetvářet a měnit jejich směr k lepšímu. Připojte s k nám.

Obědy školákům loni pomohly 2 446 dětem mít ve škole teplé jídlo
08. 02. 2024

Obědy školákům loni pomohly 2 446 dětem mít ve škole teplé jídlo

Díky projektu Obědy školákům realizovaného z neinvestiční dotace MŠMT ve výši 8 188 380 Kč bylo v roce 2023 podpořeno 2 446 dětí z 227 základních škol po celé České republice. Cílem bylo zajistit, aby žádné dítě nemuselo být ve škole hladové a mělo stejnou šanci jako jeho spolužáci na kvalitní vzdělání a sociální začlenění.