Obědy školákům loni pomohly 2 446 dětem mít ve škole teplé jídlo

08. 02. 2024
Obědy školákům loni pomohly 2 446 dětem mít ve škole teplé jídlo

Díky projektu Obědy školákům realizovaného z neinvestiční dotace MŠMT ve výši 8 188 380 Kč bylo v roce 2023 podpořeno 2 446 dětí z 227 základních škol po celé České republice. Cílem bylo zajistit, aby žádné dítě nemuselo být ve škole hladové a mělo stejnou šanci jako jeho spolužáci na kvalitní vzdělání a sociální začlenění.

Projekt Obědy školákům se v souladu s pravidly výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy soustředil na pomoc dětem z rodin, které se nacházejí v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci a nemohou si dovolit platit školní obědy. „Finanční prostředky byly rozdělovány školám, které o pomoc svým žákům projevily zájem, dodaly seznamy vybraných potřebných žáků s vypočtenou částkou v závislosti na zvoleném období podpory v rámci celého roku 2023 a s rodiči podepsaly souhlasy se zapojením dětí do projektu,“ vysvětlila Edita Mrkousová, výkonná ředitelka Patrona dětí.

Patron dětí oslovil přes tisíc škol, „chytla“ se zhruba čtvrtina

S nabídkou úhrady obědů žákům oslovil Patron dětí sám 1 174 škol a samostatných školních jídelen. Některé využívaly již jiné projekty na úhradu školního stravování, jiné v obavách z další administrativní zátěže spolupráci odmítly či na nabídku vůbec nereagovaly. Svůj zájem o pomoc však mohly naopak projevit i samy školy nebo dokonce rodiny, kterým Patron dětí umožnil registraci na speciální podstránce webu Obědy školákům s podporou MŠMT. Z celkové částky dotace MŠMT tak Patron dětí zaplatil školní obědy ve výši 6 579 360 Kč. „Především z důvodu nemocnosti či stěhování žáci však celou částku nevyužili a projedli celkem 5 151 332 Kč,“ konstatovala Edita Mrkousová, výkonná ředitelka Patrona dětí. Zbylé finanční prostředky Patron dětí vrátil zpět MŠMT.

Obědy ve škole nejsou jen jídlo, jsou příležitostí k budování sounáležitosti a odstranění sociálních rozdílů v třídním kolektivu

Školy, které se do projektu Obědy školákům zapojily v rámci vyhodnocení spolupráce vesměs hlásily pozitivní změny nejen v chování a výkonu dětí, ale také ve školní atmosféře. Alena Heršálková, ředitelka základní školy v Helsinské ulici v Táboře, vysvětlila: „Projekt nepřinesl jen obědy. Všimli jsme si lepší školní docházky a zlepšení vztahů mezi dětmi. Je to jako kdyby se škola stala víc domovem, místem, kde se děti cítí bezpečně.“ Jaroslava Glaserová, ředitelka základní školy T. Stolzové v Kostelci nad Labem, přidala: „Poskytování bezplatných obědů ve škole značně přispělo k vytvoření rovnocenného prostředí mezi žáky bez ohledu na jejich sociální pozadí. Některé děti u nás poprvé ochutnaly, co to je mít pravidelný teplý oběd. Vidíme, jak to ovlivňuje jejich náladu, soustředění a celkovou pohodu.“

Obědy zdarma pomáhají začleňovat do kolektivu chudé děti

Projekt také otevřel diskusi o důležitosti přístupu k zdravému stravování ve školách a o roli, kterou škola hraje v životech dětí z různých sociálních prostředí. „Žáci zapojení do projektu se mnohdy poprvé setkali s tak byl pestrým jídelníčkem, který jim dovolil objevovat nové chutě, nové potraviny a jídla se kterými se dosud v domácím prostředí nesetkali. Tato zkušenost nejen obohatila jejich stravovací návyky, ale také podpořila zdravý životní styl. Někteří z nich si osvojili základní pravidla stravování,“ uvedla Ivana Šťastná, ředitelka základní škole na znojemském náměstí Republiky.

I ve škole, která v Hradci Králové vzdělává žáky se specifickými potřebami, zejména s vadami sluchu, zraku a řeči hodnotí prospěšnost projektu Obědy školákům velmi pozitivně. „V dětských očích je vidět smích, energie a chuť chodit do školy a být s kamarády ve školní jídelně. Ano, pro někoho maličkost, pro tyto děti, ale velká denní událost a pro rodiče obrovská finanční podpora. Velice si vážíme veškeré smysluplné práce, kterou Patron dětí dělá a věříme, že i nadále budeme úzce spolupracovat,“ řekla administrativní pracovnice Adéla Břešťovská.

Nejde tedy jen o čísla a úspěšnost využití dotace. Projekt Obědy školákům je i příběhem o komunitě, která se spojila, aby zajistila, že žádné dítě nemusí v době oběda sedět na lavičce na chodbě nebo bloumat po ulicích. Je to připomínka, že společně můžeme udělat důležitou změnu v životech dětí ze sociálně slabých rodin a poskytnout jim lepší start do života.

Sdílejte článek s přáteli

Nepřehlédněte