společně za lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+

Mathiasovi k udržení stabilního domova

Přispět můžete na

úhradu dvou budoucích nájmů

Bc. Barbora  Krpálková, DiS.
Patron příběhu

Bc. Barbora Krpálková, DiS.

sociální pracovnice

Komentář patrona

S Mathiasovou maminkou spolupracuji jako sociální pracovnice přes půl roku. Mathias má ještě mladšího bratra. Maminka je samoživitelka, které v prosinci loňského roku skončila rodičovská dovolená a nyní je vedena v evidenci úřadu práce. Ráda by nastoupila do zaměstnání, ale sama má zdravotní obtíže, které je nutné nejprve vyřešit. Otec Mathiase je Ital, který o svého syna nejeví žádný zájem a rovněž na něj nehradí výživné. Maminka celou situaci dlouhodobě řeší s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, ale prozatím bezúspěšně. Mathiasovi byla diagnostikována porucha pozornosti, a tak je péče o něj náročná. Maminka se velmi snaží všechno zvládnout sama, ale nyní potřebuje pomoc.

Vybráno 0 Kč
Zbývá 2 měsíce
Cílová částka 17,320 Kč
Chci darovat

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z částky, kterou darujete. Platba proběhne jednorázově.

Sdílet příběh:

Aby se Mathias a Oliver nemuseli stěhovat do jiného domova

Mám dvě děti - třináctiletého Mathiase a tříletého Olivera, se kterými žiji sama. Otec Mathiase je Ital a se synem se již více než pět let neviděl, výživné mně bohužel na něj také neposílá, takže dluh již přesáhl částku 100 tisíc korun. Situaci jsem opakovaně řešila s ÚMPOD, ale zatím bez výsledku.

Mathias chodí do 7. třídy základní školy, byla mu však diagnostikována porucha pozornosti a porucha růstového hormonu, v důsledku čehož musí chodit na injekce. S otcem Olivera rovněž společně nežijeme.

V souvislosti s diagnózou Mathiase se u něj vyskytly výchovné problémy a je v péči dětského psychiatra, kam pravidelně docházíme na konzultace. Jelikož se Mathiasovi věnuji, v současné době nepracuju a jsem vedena v evidenci ÚP. Oliver prozatím nenavštěvuje proto ani mateřskou školku, je se mnou doma.

Dar by nám pomohl v zaplacení budoucího nájemného na dva měsíce, než se vyřeší moje zdravotní potíže. Jen díky tomu se nebudu muset s dětmi stěhovat.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
z částky, kterou darujete.

Vždy vám pošleme zprávu, až dar předáme dítěti.

Aktuálně čekají na vaši pomoc