Aby měly všechny děti

v základní škole obědy

V České republice jsou pořád děti ze sociálně slabých rodin, které nemohou ve škole chodit na obědy. Přitom pravidelná teplá jídla a čas strávený s kamarády v jídelně jsou důležité pro zdravý rozvoj dítěte.

Proto jsme ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR spustili projekt Obědy školákům.
V roce 2023 jsme pomohli 2 446 dětem ze sociálně slabých rodin částkou 6 579 360 Kč se zaplacením obědů v základních školách a zlepšili jsme tak podmínky pro jejich vzdělávání. Více zde.

Zapojte se
Obědy
školákům

Účelem projektu je zlepšení
podmínek pro řádný průběh
povinné školní docházky žáků
a žákyň základních škol.

S podporou
MŠMT

Projekt Obědy školákům je
financován v roce 2024 z dotace
MŠMT částkou ve výši 8,5 milionů korun.

Chcete podpořit
další děti?

Obědy v ZŠ hradíme především z
dotace MŠMT. Děti z MŠ a SŠ
můžete podpořit ZDE.

Jak to funguje?

Přihlášení do projektu

Do projektu Obědy školákům se přihlásí základní škola nebo zákonný zástupce dítěte vyplněním registračního formuláře ZDE.

Doporučení dětí

Základní škola přihlašuje do projektu pouze sociálně znevýhodněné žáky se souhlasem jejich zákonného zástupce. Rodina těchto žáků nemusí pobírat dávky pomoci v hmotné nouzi.

Pořízení školních obědů

Peníze jsou uhrazeny z dotace MŠMT na základně Smlouvy o finančním daru přímo základní škole nebo stravovacímu zařízení.

Pravidla projektu ke stažení v PDF naleznete zde.


Obědy školákům můžeme nabídnout díky spolupráci s MŠMT

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2024. Číslo rozhodnutí 2194/2024-6.

Zapojte se

Jsem rodič dítěte

Jméno a příjmení rodiče
IČO základní školy
Telefon rodiče
E-mail rodiče

Souhlasy můžete upravit/zrušit zasláním e‑mailu na souhlas@patrondeti.cz.

Jsem základní škola

IČO základní školy
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Telefon kontaktní osoby
Pracovní e-mail školy

Souhlasy můžete upravit/zrušit zasláním e‑mailu na souhlas@patrondeti.cz.