Motomed pomůže Domčovi procvičovat ochablé svaly

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

dětský rehabilitační přístroj; dar zajišťuje Kalpe

Obrázek daru
Lenka  Koubková
Patron příběhu

Lenka Koubková

Poradkyně rané péče

Komentář patrona

Za Dominikem a jeho maminkou jezdím pravidelně jako poradkyně rané péče. Raná péče je zákonem limitována do 7 let věku dítěte - Dominikovi bude 7 let v dubnu příštího roku. Proto se s maminkou díváme i hodně do budoucna a snažíme se zařídit společně pár věcí pro Domču v době, kdy mají za sebou podporu naší služby.

Jednou z věcí, která by Dominikovi pomohla, je speciální pomůcka - Motomed (Motren Duo 3). Motren Duo 3 je určen pro pasivní a aktivní procvičování oslabených či nehybných dolních nebo horních končetin. Rehabilitaci je možné provádět jak v sedě z vozíku či případně v leže na lůžku/pohovce/zemi. Pomůcka roste s dítětem až do dospělosti. Pořízení této pomůcky usnadní Dominikovi jeho nezbytnou každodenní rehabilitaci a zamezí atrofovaní svalů.

Jako poradkyně rané péče vím, jak moc je náročné pro rodiče neustále shánět finance na pomůcky, rehabilitace a další potřebnosti. Bohužel tuto zodpovědnost nepřevzal stát a nechal to na rodičích - jsem velmi vděčná za podporu těchto rodin, za podporu od každého jednotlivého dárce. Předem děkuji za vaši pomoc.

Tento příběh byl bohužel zrušen. Dary se ale nikde neztratily. Podpořili jste jimi jiné dětské příběhy. Děkujeme!

Sdílet příběh:

Dominiček je chlapec se srdcem bojovníka

Se synem Dominikem žiju sama v malém pronajatém bytě. Domčovi bude v dubnu 7 let, má mutaci v genu GRIN1, ke kterému se vážou různá postižení - epileptická encefalopatie, těžká mentální retardace, centrální spastická kvadruparéza (dětská mozková obrna) s axiální hypotonií, dystonický syndrom (projevuje se mimovolními kontrakcemi 1 nebo skupiny svalů, které vedou k abnormálnímu, často kroutivému pohybu, záškubu nebo postuře), hyperexcitabilita (přecitlivělá reakce na různé podněty), porucha zraku a sluchu, mikrocefalie (těžká vývojová porucha projevující se zakrněním/předčasným ukončením růstu mozku a obvykle i celé hlavy), faciální dysmorfie, atrofie (zmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky), hypoplazie vermis mozečku, dystrofie (chorobný stav způsobený poruchou výživy tkání nebo látkové výměny provázený změnami vzhledu) a ústní soor (kvasinková infekce). S touto diagnózou je na světě jen pár lidí, dělí se na 3 stupně. Bohužel můj Dominiček má právě stupeň 3. Ten nejhorší stupeň mutace genu GRIN 1. Dominik je zcela odkázán na péči druhou osobou.

Před víc než rokem byla Domčovi z důvodu těžkého zápalu plic provedena tracheostomie. Dojíždíme pravidelně na rehabilitace. Díky podpoře nadací si můžeme dovolit cílenou rehabilitaci, z vlastních zdrojů bychom ji nemohli financovat (tato rehabilitace není hrazena ze zdravotního pojištění), stejně tak bez finanční pomoci nadací bych nebyla schopna pořídit pomůcky, které Dominik k životu potřebuje. Jednou z pomůcek, která by Dominikovi usnadnila a zároveň umožnila pravidelnou rehabilitaci v domácím prostředí je Motomed – pomůcka, která procvičuje horní a dolní končetiny, aby neochabovaly. Její pořízení je velice nákladné, její efekt a přínos pro mého syna ale penězi měřit nejde. Moc bych si přála, dopřát synovi tuto pravidelnou rehabilitaci, proto se obracím na vás – dárce s žádostí o pomoc při splnění tohoto přání. Jako máma dítěte s těžkým kombinovaným postižením často bojuji i s tím, že okolí nechápe, jak náročná je 24hodinová péče, když o dítě pečuji sama. Nemá mě kdo vystřídat. Musím shánět peníze na rehabilitace, pomůcky, doplatky úprav pomůcek pro syna. Není vždy jednoduché nějakou nadaci oslovit, proto vždy pečlivě zvažuji, co opravdu potřebujeme a bez čeho se dokážeme obejít. Tato pomůcka roste s dítětem až do dospělosti, má velký rehabilitační přínos a díky vaší pomoci budu moci nabídnout synovi kvalitnější péči. Děkuji všem, kteří nás podporují.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě