Každé dítě si zaslouží mít ve své základní škole teplý oběd

03. 04. 2023
Každé dítě si zaslouží mít ve své základní škole teplý oběd

Oběd v základní škole. Pro někoho samozřejmost, pro jiné přepych. Rodin, které nemají dostatek financí na úhradu školních obědů, bohužel stále přibývá, a proto je dobře, že Patron dětí získal pro svůj projekt Obědy školákům na jaře 2023 dotaci MŠMT ve výši 8,1 mil. Kč.

V České republice jsou pořád děti ze sociálně slabých rodin, které nemohou ve škole chodit na obědy. Přitom pravidelná teplá jídla a čas strávený s kamarády v jídelně jsou důležité pro zdravý rozvoj dítěte. „Dítě, které na obědy nechodí, bývá automaticky vyčleňováno z kolektivu. Netráví obědové pauzy spolu se svými spolužáky a místo toho sedí někde samo v ústraní, nebo na sebe naopak strhává pozornost nevhodným chováním,“ upozorňuje na důležitost školních obědů Jana Škaloudová, sociální pracovnice Oblastní charity Jičín. „Některé děti mnohdy ani nemají tu možnost dojít si na teplé jídlo domů a přes den tedy skutečně hladoví,“ dodává ještě Škaloudová. Pro takové děti mohou nyní školy požádat o úhradu obědů z projektu Obědy školákům Patrona dětí dotovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tisková zpráva MŠMT) nebo i z dalších projektů, které v ČR na pomoc dětem z rodin v tíživé finanční situaci existují.

Komu je pomoc projektu Obědy školákům určena?

 • Pomoc je určena žákům základních škol, jejich rodina se ocitla vinou různých okolností v nepříznivé finanční situaci.
 • S finanční pomocí musí vyslovit souhlas zákonní zástupci žáků (rodiče, pěstouni, ...).
 • Rodina těchto žáků nemusí pobírat dávky hmotné nouze.

Jak se do projektu Obědy školákům zapojí škola?

 • Přihlásí se ZDE a počká na kontakt koordinátorem.
 • Vyplní tzv. hromadnou žádost, kam zaregistruje všechny žáky, pro které žádá zaplacení obědů na období, které si sama určí - nejdéle však do konce kalendářního roku 2023. Obědy je však možné proplatit i zpětně od 1. 1. 2023.
 • Zašle zřizovateli žádost o souhlas s využitím účelové dotace (může k tomu využít druhý list z hromadné žádosti, který se sám vyplní).
 • Jakmile získá souhlas zřizovatele, podepíše darovací smlouvu, na jejímž základě Patron dětí škole vyplatí finanční prostředky.

Iniciativu může převzít i zákonný zástupce a své dítě do projektu Obědy školákům přihlásit sám

Jak se do projektu Obědy školákům zapojí rodič?

 • Zákonný zástupce své dítě přihlásí ZDE a odpoví na následný e-mail.
 • Vyčká na informaci, zda se škola do projektu zapojí.

Před registrací by se rodiče měli informovat ve škole, zda již škola s některým z projektů na podporu úhrady obědů v základních školách nespolupracuje.

Jaké další projekty v ČR na pomoc s obědy existují?

 • Obědy do škol - pro děti od 3 do 15 let organizované ministerstvem práce a sociálních věcí, jejichž rodiče pobírají dávky hmotné nouze. Podmínkou je, že zákonný zástupce podepíše na Úřadu práce ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Musí také navštívit školu nebo zařízení školního stravování (samostatnou jídelnu) a zde podepsat souhlas se zapojením dítěte do stravování. Samozřejmě škola, kterou dítě navštěvuje, musí být do projektu Obědy do škol zapojena.
 • Obědy pro děti - pro děti základních škol obecně prospěšné organizace Women for Women. I zde platí, že pro její získání musí být konkrétní škola vašeho dítěte do tohoto projektu zapojena. Hmotná nouze není podmínkou.
 • Krajské projekty - v ČR existují krajské dotační programy, ve kterých mohou základní školy žádat o úhradu obědů a různých dalších aktivit. Škola, která se do takového projektu zapojí, o tom informuje rodiče, kteří se sami musí přihlásit a vyplnit žádost o podporu včetně požadovaných dokladů. Zpravidla rodiče musí vyplnit ve formuláři údaje o všech společně posuzovaných příjmech, dávkách apod. Tyto informace dokládají potvrzeními od ÚP ČR, zaměstnavatele (u OSVČ se dokládá daňové přiznání), OSSZ apod.

Co když se škola do žádného z programů zapojit nechce?

I to se se může bohužel stát. Školy mají administrativy už tak nad hlavu a další projekty jsou občas už nad hranice jejich kapacitních možností. V takovém případě může Patron dětí zveřejnit na pomoc dítěti standardní sbírku na www.patrondeti.cz. Kromě žáků základních škol lze takto podpořit stravování dětí v mateřských či středních školách. Požádat si o pomoc je jednoduché, a to i proto, že se tento projekt zaměřuje na přímou pomoc dětem a jejich rodinám. Žádost tedy nepodávají školy, ale s podporou svých Patronů přímo rodiče či osoby, které mají z rozhodnutí soudu dítě svěřené do péče. Patronem se může stát například učitel, sociální pedagog, pracovník OSPOD, neziskové organizace či rodinný známý, který dítě a rodinu dobře zná.

Neostýchejte se požádat o pomoc, jestliže si nemůžete svému dítěti dovolit zaplatit obědy

Co budete potřebovat k vyplnění takové žádosti podrobněji popisuje provozní ředitelka Patrona dětí Svatava Poulson: „Z žádosti se potřebujeme dozvědět příběh vašeho dítěte i celé rodiny, ve kterém popravdě vylíčíte, s jakými problémy se potýkáte a proč potřebujete pomoc. V případě obědů do škol budeme také potřebovat kontakt na hospodářku, vedoucí školní jídelny či někoho, s kým budeme ve škole vyřizovat úhradu obědů pro vaše dítě. Vyplnit žádost netrvá déle než půl hodinky.”

U Patrona dětí si o pomoc můžete požádat na každé své dítě celkem až 4x ročně, a to kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Tuto možnost můžete využít nejen pro úhradu obědů, ale také zájmových kroužků, táborů, školních pomůcek, dioptrických brýlí, rovnátek a řady dalších zdravotních služeb nebo pomůcek. Rozhodnutí už je na vás.

Příběh dítěte, které potřebuje pomoc, může být anonymní

Požádat o pomoc by tedy mělo být skutečně jednoduché. Někteří rodiče se ale za to, že nemohou dětem zaplatit obědy ve škole, svým způsobem stydí. „Člověk nikdy neví, co ho potká. Dnes se do svízelné situace může dostat snadno a rychle každý. Rodiče, kterým není příjemné si říkat o pomoc, chápu. Není ale čeho se bát,“ vzkazuje rodičům Svatava Poulson, která je kromě provozní ředitelky také maminkou dvou dětí. Příběh dítěte je možné na www.patrondeti.cz zveřejnit i zcela anonymně.

Odhoďte proto všechen stud či rozpaky a pokud potřebujete pomoc, nebojte se si o ni říct. Ať už je to úhrada obědů, či jiných potřeb. Myslete na své milované děti, které pak budou mít zajištěnou pravidelnou stravu, budou se moct zapojit do mimoškolních aktivit, nebo třeba jet s kamarády na tábor a prožívat spoustu dalších krásných momentů, které k hezkému dětství prostě patří.

Sdílejte článek s přáteli

Nepřehlédněte

Díky dotaci MŠMT můžeme letos zaplatit školní obědy za 8,5 milion
22. 05. 2024

Díky dotaci MŠMT můžeme letos zaplatit školní obědy za 8,5 milion

Již podruhé získal Patron dětí, charitativní projekt Nadace Sirius, neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu obědů sociálně slabých žáků v základních školách. Z celkových 60 milionů korun, které byly letos ministerstvem rozděleny, získal pro svůj program Obědy školákům 8,5 milionu Kč.

Patron dětí v benefičním speciálu Zázraky přírody na ČT1
16. 04. 2024

Patron dětí v benefičním speciálu Zázraky přírody na ČT1

Sledujte v sobotu 27. dubna ve 20:10 na ČT1 benefiční speciál pořadu Zázraky přírody, který se věnuje jednomu z největších zázraků – dětem. Staňte se na chvíli součástí jejich světa a příběhů, které nejsou pokaždé šťastné, jak by měly. S každou DMS je však můžete pomoci přetvářet a měnit jejich směr k lepšímu. Připojte s k nám.